Davet

Özel Eğitime Gönül Vermiş Değerli Paydaşlar,


Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) işbirliği ile düzenlenen 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi’ne sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.

 

22-23-24 Ekim 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak gerçekleştirilecek kongremize başta özel eğitim alanında çalışan akademisyenler olmak üzere öğrenciler, aileler, araştırmacılar, uzmanlar, öğretmenler ve özel eğitime gönül vermiş tüm paydaşlar davetlidir. Kongremizin bu yılki teması “Özel Eğitimde Disiplinlerarası Çalışmalar” olarak belirlenmiştir.


Kongrenin dili Türkçe’dir. 


Kongrede sizleri de aramızda görmek dileğiyle...


Prof. Dr. S. Sunay YILDIRIM DOĞRU


UÖEK 2021 KONGRE BAŞKANI

Amaç

Ülkemizin dört bir yanındaki üniversiteler eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmekte olan özel eğitim alanı akademisyenleri arasındaki bilimsel etkileşimi arttırmak, işbirliği olanakları sağlamak ve bilgi paylaşımı sağlamak amacıyla geleneksel ulusal özel eğitim kongreleri ülkemiz özel eğitim alanı için büyük önem taşımaktadır. Kongremizin bu yılki teması “Özel Eğitimde Disiplinlerarası Çalışmalar” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 31. Ulusal Özel Eğitim Kongresi birden çok amaca hizmet etmektedir.

Bunlar:

  • Özel gereksinimli bireylerin tanılama ve eğitim süreçlerinde farklı disiplinlerden uzmanların rolü ve işbirliğinin öneminin vurgulanması,
  • Ülkemizde özel eğitim alanında farklı disiplinlerden gelen uzmanların yaptıkları çalışmaların bilimsel bir bağlamda paylaşılmasına imkan vermek,
  • Özel eğitim alanında çalışan genç araştırmacıların alanda çalışan kıdemli akademisyenler ile bir araya gelerek bilimsel platformda paylaşım sağlamak,
  • Özel eğitim alanındaki öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin alandaki yeni gelişmeleri ve araştırmaları takip etmelerine imkan sağlamaktır. 

 

Kapsam

Kongremiz özel eğitim alanı ile ilişkili bütün disiplinlerin bilimsel sunularına ve katkılarına açıktır. Bu konuda herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

 

Katılımcılar

Özel eğitim alanı ile ilgili çalışma gerçekleştiren başta özel eğitim alanı akademisyenleri ve öğrencileri olmak üzere bütün disiplinlerden uzmanlar, öğretmenler, aileler, araştırmacılar ve özel eğitime gönül veren tüm paydaşlar kongremize katılımcı olarak katılabilirler.

Kurullar

Kongre Onursal Başkanları

Prof. Dr. Nükhet Hotar - Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Esra Bukova Güzel – Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dekanı


Kongre Başkanı

Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru - Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı


Kongre Onur Kurulu

Prof. Dr. Bülbin Sucuoğlu - Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Latife Bıyıklı – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Özyürek – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mehmet Cem Girgin – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Nihal Varol Özyürek – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ümit Girgin – Emekli Öğretim Üyesi
Dr. Öğrt. Üyesi Oğuz Gürsel – Emekli Öğretim Üyesi


Kaybettiğimiz Hocalarımız

Prof. Dr. Doğan Çağlar
Doç. Dr. Mitat Enç
Prof. Dr. Yahya Özsoy
Dr. Öğrt. Üyesi Atilla Tazebay


Kongre Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Konrot - Üsküdar Üniversitesi
Prof. Dr. Arzu Özen - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Atilla Cavkaytar - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşegül Ataman - Lefke Avrupa Üniversitesi
Prof. Dr. Berrin Baydık - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Binyamin Birkan - Biruni Üniversitesi
Prof. Dr. Cevriye Ergül - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Çığıl Aykut - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Dilek Erbaş – Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. E. Sema Batu - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Emine Eratay – Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Sazak - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Elif Tekin-İftar - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Funda Acarlar - Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül Akçamete - Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Gönül Kırcaali-İftar - Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Hakan Sarı - Necmettin Erbakan Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Avcıoğlu - Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan Gürgür - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Bakkaloğlu - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Halil Diken – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. İlknur Çifci Tekinarslan - Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof.Dr. M.Reşat Peker- Bursa Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Macid Ayhan Melekoğlu - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet İpşirli – İstanbul Medipol Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Özyürek – Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Baloğlu - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet Karasu – Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Onur Kurt – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Özlem Diken - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Rüya Özmen - Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Selda Özdemir - Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Sema Kaner – Uluslararası Final Üniversitesi
Prof. Dr. Serhat Odluyurt – Anadolu Üniversitesi
Prof.Dr.Sevgi Küçüker- Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Sezgin Vuran - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru - Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Tevhide Kargın - Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Sak - Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Ümit Şahbaz - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş – Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Yasemin Ergenekon – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Yeşim Güleç Aslan – İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Prof. Dr. Yıldız Uzuner – Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Zekiye Ümit Tülin Davaslıgil – Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin Turan – Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Bildiren – Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet Yıkmış – Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Arzu Doğanay Bilgi – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Avşar Ardıç – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Aydan Aydın – Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Aysun Çolak – Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca - Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Ayşegül Şükran Öz - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
Doç. Dr. Ayten Düzkantar - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Banu Altunay Arslantekin - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Bekir Fatih Meral - Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Burak Karabey – Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Burcu Ülke Kürkçüoğlu - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Çağlar Çetinkaya - Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Emre Ünlü – İzmir Demokrasi Üniversitesi
Doç. Dr. Eylem Dayı – Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Feyzullah Şahin – Düzce Üniversitesi
Doç. Dr. Funda Aksoy – Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Güzin Karasu  - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Halise Pelin Karasu - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Hatice Nilay Kayhan – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. İsa Birkan Güldenoğlu – Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Latife Özaydın – Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Doç. Dr. Meral Çilem Ökcün Akçamuş – Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Mukaddes Sakallı Demirok - Yakındoğu Üniversitesi
Doç. Dr. Murat Doğan - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nesrin Diler Sönmez – Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Nevin Güner Yıldız – Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Nurgül Akmanoğlu - Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Nur Karaumur Akçin – Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Orhan Çakıroğlu - Trabzon Üniversites
Doç. Dr. Özcan Karaaslan – Marmara Üniversitesi
Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe – Ege Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar Şafak - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Çakmak - Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Salih Rakap - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Selma Akalın – Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Seray Olçay - Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Serpil Alptekin - Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Doç. Dr. Tuba Tuncer – Biruni Üniversitesi
Doç. Dr. Veysel Aksoy – Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf Ziya Tavil - Gazi Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Buket Kısaç - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Füsun Ünal – Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Kürşat Öğülmüş - Kırıkkale Üniversitesi (Bölüm Başkanı) 
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Yavuz – Trakya Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mine Akkaynak – İstanbul Aydın Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Mine Kizir – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Nüket Afat – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Onur Emre Kocaöz - Aksaray Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Gümüşkaya - Sakarya Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Seda Karayazı Özsayın - Adıyaman Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Sertan Talas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tamer Aydemir – Pamukkale Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Tansel Yazıcıoğlu - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Zuhar Rende Berman – Yeditepe Üniversitesi (Bölüm Başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Savaş Akgül - Biruni Üniversitesi ( Bölüm Başkanı)


Kongre Düzenleme Kurulu

Prof. Dr. Safiye Sunay Yıldırım Doğru - Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu
Prof. Dr. Vesile Yıldız Demirtaş
Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca
Doç. Dr. Burak Karabey
Dr. Öğrt. Üyesi Füsun Ünal
Öğretim Görevlisi Dr. H. Ece Uğurlu Akbay
Arş. Gör. Dr. Ahmet Bilal Özbek
Arş. Gör. Dr. Filiz Karadağ
Arş. Gör. Sıla Balım
Arş. Gör. Sıla Doğmaz Tunalı
Arş. Gör. Tuğçe Merve Sağır
Arş. Gör. Gülser Vardarcı Kaçar 
Sultan Kömürcü Taştan - Özel Eğitim Derneği (ÖZDER) Genel Başkanı
Batuhan Kılınç - Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu Başkanı

Otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Uluslararası Konuşmacılar

Prof. Dr. Bertrand Monthubert
Prof. Dr. Bertrand Monthubert
Aspie (Asperger sendrom) Dostu Üniversite Projesi Koordinatörü-FRANSA
Prof. Dr. Temple Grandin
Prof. Dr. Temple Grandin
Colorado Eyalet Üniversitesi
Dr. Mary Mollway
Dr. Mary Mollway
Beyin Hareketi- Beyin Jimnastiği ile Özel Gereksinimli Çocuklarda Okuma müdahalesi
Dr. Michael Krezmien
Dr. Michael Krezmien
Massachusetts Üniversitesi

Türkiye'den Davetli Konuşmacılar*

Psk. Nehir Merinoslu
Psk. Nehir Merinoslu
Tohum Otizm Vakfı ve Eker Süt ürünleri ortak projesi “Otizmli Bireyler İş Gücünde” (Proje sorumluları: Psk. Nehir Merinoslu, Psk. Alperen Aşanbuğa)
Psk. Alperen Aşanbuğa
Psk. Alperen Aşanbuğa
Tohum Otizm Vakfı ve Eker Süt ürünleri ortak projesi “Otizmli Bireyler İş Gücünde” (Proje sorumluları: Psk. Nehir Merinoslu, Psk. Alperen Aşanbuğa)
Özel Eğitim Uzm. Ülger Yaman
Özel Eğitim Uzm. Ülger Yaman
Özel Eğitimde Duyu-Motor Becerileri Uygulamaları

 

 

*Programda konuşma sırasına göre düzenlenmiştir.

3000

Her Yıl Yaklaşık Down Sendromlu Doğum

1866

Langdon Down Tarafından Tanımlanma

21.

Kromozomun 3 tane olması sebebiyle

35

%80 oranında 35 Yaşından Daha Büyük Annelerde

Bildiri Gönderme

Bildiri Gönderim için son tarih: 30 Eylül'e kadar uzatılmıştır
Kongre tarihi: 22-24 Ekim 2021

DEÜ Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi özel sayısında koşullara uyan bildiriler yayınlayacaktır.

 

Aşağıdaki alana bildiri özetinizi ekleyebilirsiniz. Bildiri özetiniz gönderildikten sonra e-posta adresinize gönderilecek olan referans numarası ile daha sonra bildiri özetiniz ile ilgili bilgi (hakem süreci, değişiklik talebi vb.) alabilirsiniz. Bilgi isterken lütfen referans numaranızı belirtiniz.

 

Birden fazla yazarlı çalışmalar için lütfen ünvan, e-posta, ad soyad gibi alanlara virgül ile ayırarak değer giriniz.
Örnek 1: (Prof.Dr., Doç.Dr)
Örnek 2: (Ahmet Latif, Yeliz Kaya)
Örnek 3: (eposta1@eposta.com, eposta2@eposta.com)

 

"Poster / sözlü bildiri" özeti kabul edilmektedir.

Bildiri Özeti Formu:

 

Kayıt

UÖEK 2021 kayıtları başlamıştır. Lütfen kongreye kayıt için aşağıdaki basamakları tamamlayınız.

 

Tüm sorularınızı lütfen uoek2021@gmail.com mail olarak gönderiniz.

 

Önemli Tarihler:

 

Bildiri Gönderim için son tarih: 30 Eylül'e kadar uzatılmıştır
Kongre tarihi: 22-24 Ekim 2021

DEÜ Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi özel sayısında koşullara uyan bildiriler yayınlayacaktır.

 

Kayıt Ücretleri:

 

Lisans / Aile Lisansüstü Öğrenci / Öğretmen Araş. / Öğr. Görevlisi Öğretim Üyesi
Ücretler 50 TL 150 TL 200 TL 250 TL

 

Not:

 

Kayıt ücretlerine K.D.V., kongre ve sunularına tam katılım, kongre kiti (Kongre çanta, bildiri özetlerinin yer aldığı kitap ya da flash drive), ara ikramlar vb. dahildir.

 

Hesap Bilgileri:

 

BANKA ADI: ZİRAAT BANKASI
HESAP ADI: VİZE AKADEMİK DANIŞMANLIK
IBAN: TR31 0001 0008 4185 7376 6450 01

Kayıt Formu:

 

Cerebral Palsy;

bebeklik ve çocuklukta en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur.

Ana Sponsorlar

Sponsorlar

Ege'nin İncisi...

Tarih boyunca Doğu ve Batı'yı bir arada barındıran bir kent İzmir.

Bize Ulaşın

Kayıt, bildiri gönderme ve diğer konularda soru sormak veya bilgi almak için aşağıdaki formu veya bilgileri kullanabilirsiniz.

Telefon:

05060958500

Adres :

Vali Rahmi Bey Mh. 35380 Buca/ IZMIR, Buca Eğitim Fakültesi/Cahit Arf Binası

E-posta :

uoek2021@gmail.com